งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
      การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และได้จัดให้มีช่องทางการประชุมเสริมผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่ากล่าวรายงานการประชุม
     ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลางและพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 102 คน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 109 คนรายละเอียดการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ PDFงานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

0-22331311-8
0-2238-3017
MARINE@MD.GO.TH
สถิติผู้เข้าชม
แปลภาษา
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา


งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร