งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
เรือที่เข้ามาเป็นประจำทุกสัปดาห์

      เรือ Superstar Gemini เข้ามาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 400-500 คน/สัปดาห์

      Superstar Virgo เข้ามาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ต ทุกวันอังคาร จำนวน 1,000-2,500 คน/สัปดาห์

Continue Reading »

เรือสำราญที่เข้ามาเป็นประจำในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

C Columbus นักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมัน,Funchal นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นยุโรป,Astor นักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมัน,Silver Shadow เป็น นักท่องเที่ยวจากอเมริกา ฯลฯ

Continue Reading »

นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ และเรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

Continue Reading »

เรือสำราญเป็นทางเลือกที่ดี

การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเป็นทางเลือกที่ดีในการได้เห็นบ้านเมืองและจุดหมายปลายทางที่แตกต่างออกไป และพร้อมที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนอีกในอนาคตหากมีความประทับใจ

Continue Reading »

รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อวันจกนักท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ.2554 – 2555 ที่ผ่านมา เรือสำราญที่เข้ามาในไทยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม มีจำนวนกว่า 120 เที่ยว ผู้โดยสารบนเรือเฉลี่ย 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีรายจ่ายโดยเฉลี่ยวันละ 6,000 บาทต่อคน

Continue Reading »

 • Green Cruise Port Design

  Click here to view »

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อกระบวนการการศึกษาของโครงการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องศรีตรัง บอลรูม โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้

   เวลา 09.00-12.00 น. เป็นการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องศรีตรัง บอลรูม โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (หมายเลขสำหรับเข้าห้องประชุม : 898 2211 6343 และรหัสห้องประชุม: 352313) โดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือแนบท้าย https://1th.me/sY3PW

   เ เวลา 13.30-16.30 น. เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องศรีตรัง บอลรูม โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (หมายเลขสำหรับเข้าห้องประชุม : 835 8596 8672 และรหัสห้องประชุม: 533473) โดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือแนบท้าย https://bit.ly/2TMXva5

  • ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสัมมนา
   กำหนดการสัมมนา
  • ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม EHIA
   กำหนดการ EHIA
งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

0-22331311-8
0-2238-3017
MARINE@MD.GO.TH
สถิติผู้เข้าชม
แปลภาษา
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา


งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร